Sähäkkää sahaamista jo vuodesta 1970

Kouhian Saha on perustettu vuonna 1970 ja se on toiminut koko historiansa ajan Korpilahdella, Keski-Suomessa. Toimintamme perustuu laadukkaaseen puutavaraan ja asiakaslähtöiseen palveluun. Puutavara tulee sahalle pääasiassa Päijänteen ympäristöstä, jossa kasvaa hyvälaatuuista puuta. Suhteet puuntoimittajiin ovat tiiviit ja saha saa käyttöönsä juuri sellaista puuraaka-ainetta, kuin tarvitsee.  Asiakkaan toiveet sahatavaran pituudesta, dimensioista ym. pystytään ottamaan huomioon yksilöllisesti, sillä sahaamme myös pieniä eriä.

Kouhian saha panostaa niinsanotun tavallisen sahauksen lisäksi erikoisdimensioihin, kuten puusepänteollisuudelle suunnattuun erikoiskuivattuun, läpisahattuun koivuun ja mäntyyn, sekä höylättyihin kuviolistoihin. Tuotantomme myydään pääasiassa Keski-Suomen alueelle, yksityisille ja yrityksille.

 

Kuljetuspalvelu

Kuljetamme tuotteet tarvittaessa paikan päälle. Järjestämme kuljetuksen lähialuille, joko omalla kalustolla tai yhteistyökumppaneidemme kautta. Kysy lisää.